Medisch pedicure

De Medisch Pedicure

De medisch pedicure is breed opgeleid en kent meer behandelingsmogelijkheden van complexere voet- en nagelproblematiek dan de basis pedicure. Zij kan alle zogeheten risicovoeten behandelen. Hieronder verstaan we o.a. problemen die ontstaan zijn ten gevolge van reuma, diabetes, spasticiteit, kanker, ouderdom en verwaarlozing. Daarbij heeft de medisch pedicure uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van orthesiologie, nagelregulatie en -reparatie en anti-druk technieken.

 

De medisch pedicure werkt volgens vastgestelde richtlijnen en weet wanneer de cliënt moet worden doorgestuurd naar de (behandeld) arts. De medisch pedicure werkt op doelmatige wijze samen met andere zorgaanbieders,  oals een huisarts, diabetesverpleegkundige of bijvoorbeeld een podotherapeut of register podoloog.

 

Als medisch pedicure ben ik ingeschreven in het Kwaliteits-Register voor de Pedicure. Een geregistreerde pedicure beschikt over de benodigde diploma's én is verplicht zich bij te scholen. Meer informatie vind u op de website van het KRP.

 

Hieronder vind u meer informatie over een Risicovoet, een Diabetische voet en een Reumavoet.

Risicovoet

Onder risicovoeten worden verstaan de voeten van personen met Diabetes Mellitus, reumatische aandoeningen, vaatlijden, dermatologische aandoeningen, kanker en neurologische aandoeningen. Een risico voet is een voet waarbij ten gevolge van een ziekte of andere oorzaken een verhoogd risico aanwezig is op complicaties.

De voetbehandeling van een persoon met een risicovoet verschilt dan ook op een aantal punten met de standaard behandeling. Hierbij hebben de behandelingen tot doel om de zorg rondom patiënten met een risicovoet te optimaliseren, om zo complicaties te voorkomen of te vertragen en eventuele klachten te verminderen.

mogelijk wordt uw behandeling vergoed

Reuma en voeten

De voeten van reumapatiënten vragen extra zorg. Hun voeten zijn meer kwetsbaar en gevoeliger dan de voeten van gezonde mensen. Op deze pagina leest u meer over de reumatische voet en de reden waarom de pedicure daarvoor speciaal gecertificeerd moeten zijn.

 

De voeten van reumapatiënten zijn vaak extra gevoelig door:

  • Gewrichtsontstekingen
  • Slijmbeursontstekingen
  • ‘Slijtage’ in de gewrichten
  • Standveranderingen.

Wanneer gaat een reumapatiënt naar een pedicure?

Door het dunner worden van het vetkussen onder de bal van de voet, een afwijkende stand van de voet en/of tenen en niet goed passend schoeisel treedt er aan de voeten vaak ongewenste eelt- en likdoornvorming op. Door een beperkte bewegingsvrijheid en/of doordat de tenen herhaaldelijk in de verdrukking komen bij te weinig ruimte in de schoen, krijgt een reumapatiënt ook te maken met nagelafwijkingen zoals:

  • Brokkelige nagels
  • Eeltvorming onder de nagels
  • ‘Schuurpapier’ nagels (ondoorzichtig, ruw, bros en gespleten)
  • Verkleuringen van de nagel

Doe dagelijks enige voetoefeningen om uw gewrichten soepel te houden (‘rust roest’) en laat uw voeten behandelen door een professionele pedicure met een diploma medisch pedicure of aantekening voetverzorging bij reumapatiënten.

 

De pedicure kan u ook advies geven op het gebied van huidverzorgingsmiddelen en schoenkeuze. Mocht het nodig zijn, dan kan de pedicure u ook doorverwijzen naar de huisarts, specialist of podotherapeut

Diabetische voet

Bloedvat- en slagaderaandoeningen

Bij een diabetische voet slibben bloedvaten dicht door afzetting van vet. Er kan dan niet genoeg bloed bij de kleinste vaatjes komen. Dit betekend dat een wondje veel minder snel geneest. Bovendien ervaart u dan veel pijn.

De stukje plaques kunnen afbrokkelen, waardoor kleine aderen volledig kunnen verstoppen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld zelfs tenen afsterven.

Doordat de zuurstof niet meer goed bij de benen en voeten kan komen, kunt u ook veel pijn inde  spieren van de kuiten ervaren. U kunt dan maar korte afstanden lopen.

Zenuwaandoening (neuropathie)

Een ander gevolg van de slechte doorstroming van het bloed is dat de zenuwen in benen en voeten worden aangetast. Hierdoor hebt u minder gevoel in de voeten en kunt u bijvoorbeeld een steentje in de schoen niet meer voelen. U zult een wondje dan niet zo snel opmerken.

Schade aan de zenuwen kan ook zorgen voor gevoelloosheid, tintelingen, pijn of onzeker lopen. De spieren in de benen worden zwakker en tijdens het lopen raken uw benen al snel vermoeid.