oncologische voet

Een oncologisch voetzorgverlener is een voetzorgverlener die zich bewust is van de implicaties van de ziekte kanker en de behandeling ervan, zodat hij/ zij veilige en doelmatige voetzorg kan verlenen in afstemming met de behandelend specialist/ oncologisch verpleegkundige of huisarts. Deze afstemming is een vereiste.