Vergoeding vanuit de zorgverzekering

Diabetici met zorgprofiel 2 of hoger komen in aanmerking voor vergoeding uit de basisverzekering. Daarvoor heeft Voetenpraktijk Zundert een samenwerkingscontract met Podotherapeut Wervenschot en Het Huisartsenteam. 

Als jouw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt dan is er vaak vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering, mits deze door jou is afgesloten. De volgende groepen kunnen hiervoor in aanmerking komen:

  • Patiënten met reumatoïde artritis, een dwarslaesie of andere medisch noodzakelijke klachten.
  • Patiënten met diabetes met een zorgprofiel 1 of Simms 0. Let op: het is mogelijk dat een zorgverzekeraar alleen patiënten vergoed die vallen onder zorgprofiel 1 en daarmee geen vergoeding bieden voor patiënten met Simms 0.
  • Patiënten die een herseninfarct hebben meegemaakt.

Meer info over de vergoedingen vind je via deze link.

Let op: Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering gaan niet van het eigen risico af, die uit de basisverzekering wel.

Samenwerkingscontracten

Voetenpraktijk Zundert heeft momenteel een samenwerkingscontract met Podotherapie Wervenschot en het Huisartsenteam Zundert.